top of page

Nastavení obchodních procesů

Základní metrikou je obchodní konverze. Proces je potřeba nastavit tak, aby každý přesně věděl, co má dělat a kdy to má dělat. Pak se mohou jednotlivé obchodní případy skutečně posouvat dopředu.

Business process management.png

Benefity

Procesy generují správné výstupy

Jasně definované procesy jsou základem  efektivního fungování organizace,  která dodává, co se od ní očekává.

Lepší identifikace problému

Pokud dojde k problému nebo přerušení, lze transparentně zjistit stav a provést nápravu.

Snadnější měření a zlepšování

Provedeme analýzu pracovních postupů osob, které se věnují obchodu.

Základní nastavení

Retro effect and toned image of a woman hand writing a note with a fountain pen on a noteb...ept.jpg

01

Analýza aktivit

Provedeme analýzu pracovních postupů osob, které se věnují obchodu.

02

Úprava sales procesu

Navrhneme procesní úpravy tak, abyste dosáhli vyšší konverze a lepších celkových výsledků.

03

Nastavení obchodních ukazatelů

Pomůžeme nastavit jednoduše měřitelné ukazatele výkonnosti obchodních aktivit.

Pokročilé služby

04

Nastavení CRM systému

Pomůžeme s vyladěním CRM systému, abyste měli přehled o fungování obchodních procesů a jejich výsledcích.

05

Školení obchodníků

Úspěch celého snažení není možný bez toho, aby obchodníci proces pochopili a ztotožnili se s ním.

06

Kontrola a reporting

Pravidelně vyhodnocujeme výsledky a navrhujeme optimalizace.

190108-office-collaboration-stock-cs-1205p-2708366.webp

Chcete, abychom pomohli nastavit procesy pro váš obchodní tým?

bottom of page