top of page

Vividbooks implementoval CRM Pipedrive a nyní úspěšně expanduje na zahraniční trhy

Vividbooks vytvářejí moderní online učebnice s rozšířenou realitou, které v dětech probouzejí zájem o vědu a pomáhají školám zatraktivnit i zefektivnit výuku. Vividbooks proto rychle rostou. V současné době firma zvyšuje prodej a expanduje na zahraniční trhy, a tak je pro ni klíčové, aby svou expanzi dokázala pečlivě naplánovat a řídit. A to je přesně to, s čím může Sales Akademie pomoct. Na příkladu Vividbooks můžeme ukázat široké portfolio našich poradenských služeb i efektivitu CRM nástrojů Pipedrive.Partner pro implementaci CRM Pipedrive? Sales Akademie.

Vividbooks je moderní český startup, který má velmi inovativní produkt. Cílem firmy je v nejbližších letech obsáhnout 30 % trhu. Na expanzi a rozvoj získala firma získala kapitál od externího investora.


Ve Vividbooks byli v situaci, kdy měli připravený produkt i finance na expanzi. Bohužel ale neexistovala jasná strategie, jakým způsobem klienty – tedy především školy – efektivně oslovit. Chyběly také obchodní procesy i obchodní tým, který by se s touto výzvou dokázal vypořádat a produkt snadno distribuoval do zahraničí. Ve Vividbooks tušili, že bez moderních nástrojů své cíle nemohou splnit, a tak si koupili licenci CRM Pipedrive. Chyběly ale zkušenosti s implementací, což je přivedlo k nám, do Sales Akademie.


Vividbooks ukazují dětem vědu způsobem, kterému rozumí –⁠ pomocí moderních technologií. Zároveň ale učiteli pomáhají vést žáky k aktivnímu přemýšlení a hledání vlastních odpovědí.

Komplexní obchodní poradenství

Již během úvodní konzultace a analýzy vyšlo najevo, že pouhé konzultace k nastavení CRM nezajistí splnění cílů, které si firma nastavila. Proto jsme Vividbooks nabídli kompletní řešení pro rozvoj obchodu. Spolupráci jsme navrhli a postupně i rozvinuli v těchto 4 krocích:

  • Celková revize obchodního procesu a nastavení konkrétních pravidel a aktivit v jeho jednotlivých fázích.

  • Nastavení obchodních pozic a struktury týmu. Identifikace cílů a akvizičních aktivit potřebných pro jejich splnění (počty kontaktů / oslovených škol, poptávek, schůzek, nabídek a obchodníků).

  • Nastavení reportingových nástrojů tak, aby bylo možné v reálném čase vyhodnocovat silná a slabá místa obchodního procesu a konkrétních obchodníků.

  • Implementace CRM Pipedrive včetně nastavení maximálního množství plně automatizovaných procesů.


Skvělé výsledky a vysoká spokojenost uživatelů CRM

Během několika měsíců jsme provedli všechny stěžejní aktivity a mohli začít vyhodnocovat přínosy a efektivitu.


Zrychlení obchodního cyklu a vyšší výkonnost: díky přehlednější komunikaci, menší chybovosti a lepšímu plánování dokáží obchodníci uzavřít zakázku rychleji a s menším úsilím.

Transparentní KPI a odměňovací systém: obchodníci mají jasně nastavené měřitelné KPI, přičemž jejich plnění je možné v reálném čase sledovat v reportingu přímo v Pipedrive.

Přesná data, včasný reporting, detailní analýzy: management má k dispozici všechna potřebná data o současném stavu obchodu i čísly podloženou předpověď do budoucna. Na základě analýzy dat, se kterou dále pomáháme, lze nejen optimalizovat obchodní proces, ale také plánovat investice a další činnosti včetně školení pro obchodníky apod.

Propojení marketingových a obchodních dat: přímo v CRM Pipedrive je možné sledovat, které marketingové kampaně přinesly leady. Navíc jsme schopni měřit, ze kterých kampaní/leadů máme nejlepší konverzi a která kampaň nejvíce vydělává.


Obchodníci jsou nadšení, protože CRM systém jim šetří spoustu práce. Podařilo se nám automatizovat 16 z 21 prodejních aktivit a 90 % obchodní činnosti se děje v Pipedrive.

Automatizace obchodního procesu: poptávky z webového formuláře se automaticky ukládají do CRM Pipedrive. Následná automatizace například zahrnuje:

  • Automatické vytváření aktivit pro obchodníky včetně návodných otázek, které by měli zákazníkovi během telefonních a osobních schůzek položit.

  • Automatické odesílání e-mailů zákazníkovi v definovaných fázích procesu, jako například odeslání promo kódu pro přihlášení do zkušební verze platformy nebo upozornění, že zkušební verze brzy končí.

  • Automatické generování nabídek a smluv. Navíc je možné sledovat, kdy a kolikrát si konkrétní dokument zákazník zobrazil.

  • Automatické vystavování a odesílání faktur přímo z CRM, včetně automatické evidence stavu faktury a případných upozornění v případě nezaplacení.

Předpověď retence zákazníků: automatické vytváření dealů a aktivit v CRM na 5 let dopředu podle platnosti zakoupených licencí zákazníky. Díky tomu lze s velkou přesností plánovat obchodní výsledky na dlouhé roky dopředu.Budoucnost je v práci s daty a ve zvyšování efektivity pomocí automatizace


Společně s Vividbooks tvoříme vzor obchodního procesu, který bude možné snadno aplikovat na další trhy. V současnosti tento proces pilotně běží ve Velké Británii, Argentině a na Slovensku. V další fázi ho spustíme v Německu a Rakousku.


Učebnice Vividbooks umožňují sledovat, jak často a jakým způsobem je zákazníci používají. Díky tomu můžeme vymýšlet další automatické funkce. Pokud například konkrétní zákazník učebnice používá málo, systém to zaznamená a automaticky připraví prodejní aktivity, kterými může obchodník na danou situaci adekvátně reagovat. Tím lze výrazně snížit riziko ztráty klientů.


V ideálním případě probíhá expanze na nové trhy zcela automaticky nebo s minimem zásahů obchodníků. Příklad Vividbooks ukazuje, že jsme schopni připravit proces téměř 100% bezobslužného prodeje, který vyžaduje aktivní zapojení obchodníka jen v případě velmi nestandardních situací.

 

Chcete se pustit do optimalizace obchodu nebo implementace CRM Pipedrive? Sales Akademie je tu pro Vás. Nabízíme úvodní online konzultaci zdarma.


bottom of page